NTD-procedure

NTD-procedure

Denk je dat content op een door ons gehoste website onrechtmatig is? Meld dit dan door een e-mail te sturen naar abuse@cyberfusion.io. Op deze pagina vind je de gegevens die je mee moet sturen en de procedure.

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de melding te behandelen.

Stuur deze gegevens mee

 • Voornaam.
 • Achternaam.
 • Adres.
 • Woonplaats.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Naam van bedrijf of instantie (indien van toepassing).
 • Website waar melding betrekking op heeft.
 • Jouw rol. Bijvoorbeeld:
  • Een gebruiker van een door ons gehoste website.
  • Ouder van gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste website.
  • Een rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website.
  • Een rechthebbende van gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website.
 • Eis. Bijvoorbeeld:
  • Weghalen/blokkeren van het materiaal.
  • Afgifte NAW-gegevens websitehouder.
  • Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de website.
 • Grond van de melding. Bijvoorbeeld:
  • Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder.
  • Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating.
  • Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder.
  • Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking).
  • Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie.
  • Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst.
  • Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
  • Het publiceren van persoonsgegevens zonder toestemming.
 • Toelichting op de melding.
 • Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:¬†verklaar dat jij rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd danwel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.
 • Indien de melding een inbreuk op een recht betreft: is geprobeerd de beheerder van de website te benaderen? Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?

Stuur zoveel mogelijk bewijsmiddelen mee

Bijvoorbeeld:

 • URL.
 • Andere omschrijving van het materiaal waarover de melding gaat.
 • Naam/alias/gebruikersnaam van plaatser (indien van toepassing).
 • Screenshots.

Nadat de melding gestuurd is

 • Je ontvangt binnen 7 dagen een inhoudelijke reactie op de melding.
 • Heeft de melding spoed? Dan ontvang je binnen 48 uur reactie. Wij bepalen of daar sprake van is.
Klaar om te starten?